BEYİN KANAMASI

Beyin kanaması, beyin genelindeki damar bütünlüğünün zarar görmesi ve deforme olması sonucunda beyin içinde kan birikmesi durumudur. Tıpta anevrizma olarak bilinen beyin kanamasına farklı nedenler sebep olabilir. Bazen bu bir yaralanma, bazen ise yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığı gibi nedenlerden beyin kanaması gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra diyabet, menopoz, sigara ve alkole olan bağımlılıkta beyin kanaması nedenleri arasında sayılabilir.

   

beyin-kanamasi

beyin-kanamasi

 Beyin kanaması ani biçimde gerçekleşen bir hastalık türüdür. bu yüzden öncesinde kişilerin bu hastalığa karşı tedbir almaları oldukça güçtür. Ancak belirtiler fark edilince acil önlem alınması ve hastanın bir sağlık kurumuna ulaştırılması, oluşabilecek ciddi sorunlara karşı koruyabilir.  Kişi normal hayatına devam ederken aniden gelişen ısrarlı baş ağrısı hissedebilir, kusma, bulantı, ensede şişlik hissedebilir ve gözkapaklarının genellikle birisinde düşme fark edilir. Ayrıca gözler beynin kanama olan tarafına doğru kayarken, ağız ise sorun olmayan tarafa doğru kayma gösterebilir. Hasta birkaç dakika içinde bayılabilir, idrarını ya da dışkısını kaçırabilir. Bu belirtilerden birisi ya da birden fazlası aynı anda görülmüş ise hasta hemen en yakın sağlık kurumuna sevk edilmelidir.

Beyin kanaması hastalığının teşhisi için doktor gözlemleyerek muayene etmesinin yanı sıra tomografi ve MR görüntüleme sistemlerinden yardım alabilir. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen hasta ameliyat ile tedavi edilebileceği gibi ilaç tedavisi ile de hastalık kontrol altına alınabilir. Beyin kanaması geçirdiği tespit hastanın sağlık kurumuna erken ulaştırılması tedavi sürecinin verimi açısından önemlidir. Eğer kanama kontrol altına alınmaz ise beyin içine biriken kan pıhtılaşmaya neden olur ve beyin üzerinde baskı yaratır. Bu yüzden hastanın teşhisi konusunda ne kadar hızlı davranılırsa, hastalık o derece kontrol altına alınabilir.

19 Nisan 2014 Saat : 11:10
admin
devamını oku

BEYİN HASTALIKLARI

beyin-ameliyati

beyin-ameliyati

Beyin vücudumuzun kontrol merkezidir ve beyin hastalıkları tüm vücuda olumsuz etki edebilir.  Kanamalar tümör oluşumları ve vücutta görülen enfeksiyonun beyne sıçraması, beyin hastalıklarına neden olabilir. Beyin hastalıklarından en sık görülenleri sıralanacak olursa, beyin iltihabı (anseptik menenjit), beyin kanaması, beyin trombozu, beyin tümörleri, beyin travması ve beyin ambolisi ilk sıralarda yer almaktadır. Bu tür hastalıklar sindirim ve boşaltım sistemi ya da üreme sistemi hastalıklarından daha fazla hassasiyet isteyen sağlık sorunlarıdır. çünkü her bir hastanın tüm hayatını olumsuz etkileyebilecek ölçüde önemli sağlık sorunlarıdır.

BEYİN HASTALIKLARI VE BELİRTİLERİ

 Beyin hastalıklarının belirtileri kişiden kişiye farklılık göstermek ile birlikte, genel olarak birbirine benzer şikâyetler ile ifade edilmektedir. Bu belirtilerden bir kısmını açıklamak gerekirse beyin iltihabı ya da halk arasındaki adı ile menenjitten bahsedebilir. Genellikle enfeksiyon hastalıklarının beyne sıçraması sonrasında gelişen bu beyin hastalığının belirtileri şiddetli baş ağrısı, ense sertliği ve yüksek ateştir.

    Beyin hastalıkları içinde diğer önemli sağlık sorunu beyin kanamalarıdır. Beyin kanamaları 2 gruba ayrılır. Serebral hemoraji bu gruplardan birisi olup, hastada ilk belirtiler inme olarak tespit edilir. Damar sertliği ya da hipertansiyon sorunu olan hastaları 50 yaşından sonra bu hastalığa yakalanma ihtimali daha yüksektir. Birkaç dakika içinde inme gerçekleşir, hasta idrarını ya da dışkısını tutamaz, gözler beyinde kanamanın olduğu tarafa, ağız ise beyinin sağlam tarafına doğru kayar ve bilinç kaybolur.

18 Nisan 2014 Saat : 3:56
admin
devamını oku

BEYİN KANAMASI AMELİYATI

beyin-ameliyati

beyin-ameliyati

Beyin kanaması geçiren hastada beyinde oluşan kanamanın konumu ve gidişatı beyinde hasar yaratacak pozisyonda ise beyin kanaması ameliyatı ile durumun kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Ancak her beyin kanamasının ameliyat ile tedavi edilmesi söz konusu değildir. Bunun için gereken şartların tamamlanması ve hastanın ameliyat için fiziksel olarak elverişli konumda olması gerekir.

     Beyin kanaması ameliyatının başarılı olmasında hastanın yaşı ve fiziksel özellikleri etkilidir.  Damar yapısı, hastanın yaş ortalaması, diyabet ya da hipertansiyon sonu varsa, damar çeperi hassas ise ve direnç gösteremiyorsa ameliyat aşamasında sorun çıkabilmektedir. Bu noktada beyin kanaması ameliyatı yapacak doktorun yapacağı gözlem, araştırma ve doğru tespit, hasta açısından hayati önem arz etmektedir.

BEYİN KANAMASI AMELİYATI VE SONRASI

     Beyin kanaması ameliyatı olacak hastanın yaşadığı anevrizmayı erken fark etmiş olması, ameliyatın başarı derecesinde etkili olmaktadır. Hasta vücudundaki değişimleri fark ettiğinde hemen bir sağlık kurumuna başvurmalıdır. Eğer beyin kanaması geçiriyorsa öncelikler ilgili hastanenin yoğun bakım ünitesine alınarak monitörizasyon ile hayati fonksiyonları takip altına alınır.

15 Nisan 2014 Saat : 4:44
admin
devamını oku

BEYİN TÜMÖRÜ AMELİYATI

beyin-tumoru-ameliyati

beyin-tumoru-ameliyati

Beyin tümörü ameliyatı, beyinde oluşan tümörün ilaç ile dağıtılmasının mümkün olmadığı durumlarda uygulanan bir tedavi biçimidir. Hastanın beyin tümörü ameliyatı olabilmesi için bazı vasıflara sahip olmasının yanı sıra beyinde oluşan tümöründe ameliyat için uygun pozisyonda ve uygun özellikte olması gerekmektedir.Yani beyinde oluşan her tümörün ameliyat ile alınabilmesi mümkün değildir.

Beyninde tümör oluşan hastanın ameliyat olma aşamasında karar vermesinde, ilgili doktor kadar hasta yakınlarının da etkisi büyüktür. Nihayetinde yapılacak olan beyin tümörü ameliyatı,  hastanın endişe yaşamasına neden olabilmektedir. Hasta ameliyat sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar konusunda en uygun dil ile aydınlatılmalı,  yapılacak ameliyatın artıları ve eksileri konusunda bilgilendirilmelidir.

BEYİN TÜMÖRÜ AMELİYATI VE SONRASINDA HASTANIN YAŞAYABİLECEĞİ SORUNLAR

Beyin tümörü ameliyatı yapılacak hastanın, ameliyat öncesinde gerekli tetkiklerin yapılabilmesi için hastaneye yatışı yapılır ve ortalama 1 güniçinde tetkik sonuçları elde edilen hastanın eğer ki ameliyatıengelleyecek bir sağlık sorunu yoksa ameliyat için hazırlıklara başlanılır. Beyin tümörü ameliyatı için hastaneye yatışı yapılan hastanın önce saçları kesilir. Ameliyathane ortamında genel anesteziile uyutulan hastanın kafatasında beyin tümörüne ulaşılabilecek en uygun noktada kesi atılır. Açılan yerde kafatasından bir parça uygun ekipman aracılığı ile çıkartılır.

14 Nisan 2014 Saat : 9:50
admin
devamını oku

BEYİN AMELİYATI HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

beyin ameliyati

beyin ameliyati

Beyin ameliyatı, beyin tümörleri vakalarında, bazı epilepsi vakalarında

ve beyin kanaması durumunda, vücudun beyinde oluşan kan pıhtısını absorbe edemeyeceği durumlarda uygulanan tedavi biçimidir. Ancak en çok beyin tümörleri tedavilerinde beyin ameliyatı uygulaması tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise beyin tümörlerinin genellikle ilaç tedavisine cevap vermeyecek özellikte olması ya da ilaç tedavisi ile geçecek zamanda hastalığın daha ileri boyuta taşınma ihtimalinin ortadan kaldırılmasıdır.

Beyin ameliyatı uygulamalarında öncelikle hastanın ameliyat sırasında ve sonrasında yaşayabileceği komplikasyonlar araştırılır ve buna göre bir yol haritası çizilir. Genellikle hastanın ameliyattan bir gün öncesinde hastaneye yatışı yapılır ve kontrol altında tutulur. Ameliyat günü geldiğinde hastanın saçları kazınır ve genel anestezi uygulaması ile bayıltılır. Son dönemde hasta bayıltılmadan lokal anestezi ile ameliyat uygulamaları başlamış olsa da, genel anestezi ameliyatı yapan operatör açısından daha rahat çalışma alanı yaratmaktadır.

11 Nisan 2014 Saat : 1:11
admin
devamını oku

HASTAYI UYUTMADAN BEYİN AMELİYATI !

beyin ameliyati

beyin ameliyati

Manisa’nın Saruhanlı İlçesi’nde oturan 2 çocuk ve 4 torun sahibi Fatma Işık, bir ay önce baş ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Manisa’daki Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerde beyninin sağ kısmında tümör olduğu tespit edildi.

Tetkiklerde hastanın ileri yaşta olması nedeniyle genel anestezi ile ameliyat etmenin riskli olduğu görüşüne varıldı. Doktorlar, aileye hasta uyutulmadan gerçekleştirilen beyin ameliyatı yöntemini önerdi. Bu yöntemle doktorlar, ameliyat sırasında hastanın ayaklarını ve kollarını oynatmasını sağlayarak,beyininin işlevini yerine getirip getirmediğini ve hasar oluşup oluşmadığını tespit etmeyi amaçladı. Fatma Işık, doktorlarının ‘konuşa konuşa ameliyat’ yöntemi önerisini kabul etti.

11 Nisan 2014 Saat : 10:35
admin
devamını oku

Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar

Ameliyat sonrası uyanan hastada en sık rastlanılan şikayet baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk hissidir. Baş ağrısı birkaç gün sürebilir. Hastanın halsizlik süreci ise daha fazla sürebilir.
Beyin ameliyatları sonlandırılırken en önemli aşamalardan biri beyin dokusunda kesinlikle kanama olmamasının sağlanmasıdır. Ancak tüm gösterilen özen ve dikkate rağmen ameliyat sonrası kanama nedeniyle hastaların yeniden acil şartlarda ameliyata alınması gerekebilir.
Enfeksiyon sorunu ise yara yerinde, kafatasını oluşturan kemik dokuda veya beyin dokusunda oluşabilir. Bu durumda da ilaç tedavisi ve/veya cerrahi tedavi yapmak gerekebilir.
Diğer görülen bir sorun da beyin ödemidir. En basit anlatımla beyin dokusundaki hücrelerin su içeriğinin artmasıdır. Çoğunlukla steroid içeren ilaç (kortizon) ve/veya beyin hücresi su içeriğini azaltmaya yarayan bir grup ilaç kullanılarak beyin ödemi sorunu çözümlenebilir.

10 Nisan 2014 Saat : 12:34
admin
devamını oku

Beyin Tümör Ameliyatı Sonrası Yaşam

Beyin tümörü tanısı almış hastanın ameliyatı başarıyla sonlanıp, hastaneden taburcu olduğu zaman hastamız ve ailesi için tamamıyla farklı bir yaşam başlamış, olacaktır. Bu yaşam tarzının nasıl olacağı ve bu aşamadan sonra ek tedavi gerekip gerekmeyeceği konusunda bir çok etken arasında en önemlisi; hastanın patolojik tanısıdır. Patolojik sonuca bazen ameliyatlarda uygulanan acil patolojik çalışma ile (frozen (dondurulmuş) doku biopsisi) ile hemen ulaşılabilirken, çoğunlukla patolojik tanıya 5-8 gün arası bir dönemde laboratuarda özel patolojik boyanma süreçleri sonrası ulaşılabilir.

9 Nisan 2014 Saat : 5:15
admin
devamını oku

Beyin Tümörlerinde Radyoterapi, Kemoterapi

Radyoterapi (ışın tedavisi) beyin cerrahisi pratiğinde çok kullanılan diğer bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi ameliyat sonrasında veya ameliyat yapılmadan da uygulanabilir. Radyoterapide tedavi edici ışın kitlesi, ameliyat sonrası dönemde bilgisayar destekli aletlerle beyinde tümörün çıkarıldığı veya bir kısmının çıkarılıp diğer kısmının beyin dokusunda bırakıldığı alana ve çok yakındaki çevre beyin dokusuna uygulanır. Bazen de tümörün bulunduğu yerin cerrahi tedavi ile çok ciddi sorunlar çıkartabilecek yerde olması veya hastanın genel durumunun ameliyata uygun olmaması nedeniyle radyoterapi ameliyat yapılmadan da uygulanabilir.
Radyoterapi sonrası ciltte kızarıklık, deri hassasiyeti, saç dökülmesi, bulantı, kusma görülebilir. Ayrıca beyin dokusunda ödem (beyin dokusunun su içeriğinde artma) ve buna bağlı kafa içi basıncında artış görülebilir. Çocuklarda radyoterapi yapılmasına ancak çok gerekli olduğu anlarda karar verilir. Çünkü çocuklarda radyoterapi büyüme, gelişmeye oldukça olumsuz etki ederken beyin kognitif işlevlerinin (düşünme, yargılama, karar verme, entellektüel işlevler) bozulmasına da yol açar. Bu nedenle çocuklarda beyin tümörlerinde cerrahi sonrası tedavi planının yürütülmesinde klinikler arası konsültasyonlara (beyin ve sinir cerrahisi, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, çocuk hastalıkları) daha çok gereksinim duyulabilir.
Kemoterapi ise beyin dokusunda yerleşik veya ameliyat sonrası kalan kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan tedavi yöntemidir. Ameliyattan sonra kullanımını belirleyen en önemli etken, tümörün patoloji bölümünden gelecek sonucudur. Bazen de özellikle çocuklarda radyoterapinin olumsuz etkilerinden kaçınmak ve çocuklara radyoterapiden en az etkilenecekleri döneme kadar zaman kazandırmak için uygulanır. Kemoterapi belli aralıklı dönemler halinde uygulanır.

8 Nisan 2014 Saat : 12:07
admin
devamını oku

Beyin Tümörlerinin Tedavisinde Kraniotomi (kafatasını açma) İşlemi Nasıl Yapılır?

Bu işlem genel anestezi altında yapılır. Önce ameliyat yapılacak alandaki saç kesilir. Hastanın başına pozisyon vermek ve operasyonda başın oynamasını engellemek amacıyla çivili başlık takılır. Sonrasında cerrahi saha antiseptik solüsyonla silinir. Daha sonra cerrahi sahanın kenarı steril cerrahi örtülerle örtülür. Diğer cerrahi donanımın tam olarak hazırlanmasını takiben kraniotomi işlemine başlanır. Cilde önceden çizilen sınırlarda kesi yapılır ve cilt, ciltaltı, galea, periost denilen dokular kemik üzerinden sıyrılır ve özel bir matkap ile kafatasında planlanan büyüklükte kemik parça çıkarılır. Çıkarılan parça, ameliyat sonunda tekrar

7 Nisan 2014 Saat : 6:18
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed
reklam
reklam

Kategoriler

Son Yorumlar